Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Sennebogen 875E – Ett lyft för både kapaciteten och miljön i Åhus!

Åhus hamn i Skåne har investerat i en Sennebogen 875E materialhanterare med 391 kW eldrift och en totalvikt på 165 ton. Maskinen som levererades av OP System, är en så kallad gantry-modell anpassad för hamnens befintliga spårvidd på 10 m. Den nya materialhanteraren ersätter en gammal linkran från 1977 som började ge sig. Med den nya maskinen lossar man ca 500 ton per timme, vilket är en ökning med 50–100 ton i timmen jämfört med den gamla kranen. 875E levererades och installerades under oktober månad 2020 och stod driftklar redan i november.

Att välja en eldriven 875E var självklart för Åhus hamn som är mycket måna om miljön både när det gäller utsläpp och ljudnivåer. Dessutom är driftskostnaden endast hälften så hög jämfört med en dieselmaskin.

875E, som är utrustad med ett energiåtervinnande Green Hybrid-system*, är tillverkad i Sennebogens fabrik i Tyskland och fraktad i delar till Sverige för montering på plats. Sennebogen tillverkar ca 1600 kranar årligen varav 1200 är materialhanterare, och när det gäller elektriska materialhanterare är de världsledande.

Sennebogen 875 Ahus nyckelover

Den cermoniella överlämning av 875:ans nyckel till Åhus hamn. Fr v. Anders Wänglund ansvarig hamnmaskiner OP System, Fredrik Åsare, vd för Åhus Hamn & Stuveri AB, samt Fredrik Hagwell, vd OP System.

  

Även kranförarna var med och sa sitt när man satte kravlistan i upphandlingen. Det är ju deras arbetsmiljö, så komfort, säkerhet och funktionen i förarmiljön var viktiga aspekter i upphandlingen. Förar-platsen i 875E är utrustad med individuella minnesinställningar för olika förare, vilket underlättar mycket när man är flera som kör. Ulrik Johnsson, som är en av förarna, är mycket nöjd med maskinens prestanda: – Cyklerna blir ju mycket snabbare. Att lossa ett sånt här fartyg tog nästan två arbetsdagar förut, nu gör man nu på en dag. Sen är ju komforten kanonbra här i hytten. Det blir mindre vibrationer och ljudnivåer, säger han. Hytten är höjbar upp till 13 meters ögonhöjd, och skopan som tar 6 kubikmeter, har en räckvidd på ca 25 meter.

Sennebogen 875 Ahus Ulrik johnsson NY

Ulrik Johnsson, som har 30 års erfarenhet av att köra linkran, är imponerad av 875:ans snabbhet: ”Det är något helt annat, allt går mycket fortare”, säger han. Den stora skopan tar 6 kubikmeter gips i varje lyft, det är nästan 15 ton.

  

Närheten till snabb service är också en viktig faktor. OP System i Billeberga ligger mindre än en timme bort, och systerföretaget OP Maskiner i närliggande Kristianstad kan också rycka in om det krävs. Elmaskinen innebär dessutom glesare serviceintervaller (t ex inga bränsle- eller oljefilter byten), vilket blir en kostnadsbesparing. I Åhus hamn omsätts totalt 600.000 ton gods varje år, varav bulkhantering står för drygt 70%. Det välkända varumärket Absolut Vodka är en av de stora företagen med 80 miljoner liter utskeppat/år. Längst ut i hamnen ligger Knauf Danogips som tillverkar gipsskivor. Det är just lossning av leveranser till gipsfabriken som är 875:ans huvuduppgift. Det anländer ca 150.000 ton gips varje år. I snitt lossas ett fartyg per vecka, vilket innebär 2–3 dagars jobb i veckan för maskinen. Förutom gips, lossar 875:an huvudsakligen kalk och sten.

Sennebogen 875 Ahus over

Lossning av gips från Tyskland, som ska bli gipsväggar hos Knauf Danogips i Åhus hamn.

 

*Green Hybrid-systemet reducerar energikostnaderna upp till 35%! Det fungerar så här: En energiåtervinningscylinder komprimerar hydrauloljan i en sluten krets och lagrar energin som produceras när bommen sänks. Den ackumulerade energin används sedan vid nästa lyft. Principen kan liknas vid en fjäder som komprimeras och sedan släpper sin energi när den får expandera.

 

Ladda ner eller läs hela artikeln som pdf.

Se vår film från Åhus hamn.

UPP