Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Demolering & Krossning

Vi har ett brett sortiment av maskiner, verktyg och tillbehör för effektiv rivning, demolering och återvinning. Rubble Masters mobila kompaktkrossar och sorteringsverk för återvinning av rivningsmaterial som betong, tegel och asfalt. Sennebogens demoleringsmaskiner 830 och 870 R-HDD för rivningsabete. Därtill Demarec Kinshofers breda verktygssortiment, med allt från pulveriserare till multiverktyg och skrotsaxar m m.

 

Tegel betong asfalt3

TEGEL, BETONG & ASFALT

RubbleMasters breda sortiment av kompaktkrossar och sorteringsverk för återvinning av besvärliga rivningsmaterial som t ex betong, tegel och asfalt.

rivning demolering

RIVNING & DEMOLERING

Här hittar du Demarecs breda sortiment av stabila och kraftfulla verktyg för demolering och rivning, som t ex pulveriserare, multiverktyg och skrotsaxar. Även Sennebogens 830 demoleringsmaskin för rivning.

 

UPP