Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Återvinningsmaskiner - stationära

Våra återvinningsmaskiner kommer främst från vår tyska leverantör Allreco. Allrecos sortiment består av maskiner för alla typer av materialbearbetning inom återvinnings- och avfallsindustrin. Maskinerna står för hög kvalitet, innovation och tillförlitlighet och högt andrahandsvärde. De är dessutom kända för att ha höga prestanda, låg energiförbrukning och maximal miljövänlighet. I maskinutbudet hittar du en imponerade bredd av stationära återvinningsmaskiner för områden som: krossning, siktning, flisning, blandning, separering, sortering m m. Allrecos maskiner arbetar på återvinningscentraler, deponier, terminaler i över 40 länder. Zemmlers trumsiktar med dubbelsåll för effektiv sortering i tre fraktioner finns nu också i vårt sortiment. Samt STEINERT® Metallavskiljare som separerar icke-järn- och järnmetaller i ett enda steg.

 

CERON TYPE 308

KROSSAR Allreco

Allrecos sortimentet av krossar består av grovkrossar, medelkross och finkrossar, för effektiv sönderledning och volymreducering. Maskinerna finns i ett stort antal olika utföranden.

Allreco sst1025

SIKTAR Allreco

Allrecos sortiment av trumsiktar för siktning av t ex kompost, jord, barkmull, sand o grus, trä, eller avfall av skilda slag. Samt unika Splitter-serien som sorterar svåra fraktioner utifrån vikt, storlek m m.

Zemmler Stationart

SIKTAR Zemmler

Zemmler Multi Screen trumsiktar utrustade med ett unikt dubbelsåll, som gör det möjligt att få ut tre fraktioner i ett enda moment. Bearbetar byggavfall, betong, grus, asfalt, trä, kompost etc.

 

6329f216d9eff4be366466df 62d9809b816423294b85deeb nd airflex1500

VINDSIKTAR Allreco

Allreco vindsiktar separerar i två eller flera materialfraktioner beroende på materialets vikt och storlek. Förhållandet mellan minsta och största materialstorleken samt dess vikt är avgörande för resultatet.

STEINERT EddyC MOVE bild FRI big

AVSKILJARE Steinert

Separerar icke-järn- och järnmetaller i ett steg vid bearbetning av bygg-, rivnings-, förpacknings-, och elektronikavfall, bottenaska, träflis, glas, sand eller kommunalt fast avfall.

SELMA robot

SORTERINGSROBOT OP teknik

OP Tekniks sortingsrobot-system SELMA för effektiv helautomatisk sortering av industri- och byggavfall.

 

62d97e9b69c49a1ec95a0d94 dm215e

BLANDARE Allreco

Blandar, mixar och homogeniserar t ex slam-strukturmaterial, komposterbart material, bioavfall som förberedning för pressning för att utvinna ”slurry” för t ex biogastillverkning.

6367bb57ca5ec46341beb4fe 6329f2188892b0e1d58fd99e 62d97e8da1e93a9af7594a2d nd dsp205

BIOPRESS Allreco

Kassationer från livsmedelsindustrin, utsorterat matavfall från hushåll samt verksamhetsavfall från restauranger blir till biogas, i en stationär anläggning för återvinning.

6367bb56befaedcde3f6b4cc 6329f2170649a497ef117896 62d9809090944756b600d66e nd at20 neu

DOSERARE Allreco

AT serien används för att bunkra upp material samt dosera med jämt flöde in i en processlinje / efterföljande maskin. Utförande och storlek kundanpassas i varje projekt.

 

-->
UPP