Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Återvinningsmaskiner

Våra återvinningsmaskiner kommer främst från vår tyska leverantör Doppstadt som är ett av världens främsta företag inom miljöteknik. Doppstadts sortiment består av maskiner för alla typer av materialbearbetning inom återvinnings- och avfallsindustrin. Maskinerna står för hög kvalitet, innovation och tillförlitlighet och högt andrahandsvärde. De är dessutom kända för att ha höga prestanda, låg energiförbrukning och maximal miljövänlighet. I maskinutbudet hittar du en imponerade bredd av mobila och stationära återvinningsmaskiner för områden som: krossning, siktning, flisning, blandning, separering, sortering m m. Doppstadts maskiner arbetar på återvinningscentraler, deponier, terminaler i över 40 länder. Zemmlers trumsiktar med dubbelsåll för effektiv sortering i tre fraktioner finns nu också i vårt sortiment. Samt STEINERT® Metallavskiljare som separerar icke-järn- och järnmetaller i ett enda steg.

 

Kverning

KROSSAR

Doppstadts sortimentet av krossar består av grovkrossar, finkrossar, shredders och flishuggar för effektiv sönderledning och volymreducering.  Maskinerna finns i ett stort antal olika utföranden, såväl mobila som stationära.

Siktning sortering avskiljn

TRUMSIKTAR / SORTERARE / AVSKILJARE

Doppstadts trumsiktar, stjärnsiktar, vindsiktar, samt unika Splitter-serien som sorterar svåra fraktioner utifrån vikt, storlek m m. Även Zemmlers trumsiktar med sina unika dubbelsåll. STEINERTs metallavskiljare separerar icke-järn- och järnmetaller.

Mixning/Vändning

BLANDARE / KOMPOSTVÄNDARE

Doppstadts maskiner för mixning/blandning, separation av biologiskt nedbrytbart avfall för t ex biogasproduktion (biopress), samt kompostvändare finns här.

 

Materialbunker / Doserare

MATERIALBUNKER / DOSERARE

AT serien används för att bunkra upp material samt dosera med jämt flöde in i en processlinje / efterföljande maskin. Utförande och storlek kundanpassas i varje projekt.

Förbehandling Biogas

FÖRBEHANDLING BIOGASTILLVERKNING

Kassationer från livsmedelsindustrin, utsorterat matavfall från hushåll samt verksamhetsavfall från restauranger blir till biogas, i en stationär anläggning för återvinning.

 

-->
UPP