Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Nyleverans av Doppstadt sikt SM 620

SM 620 Tore Svensson Driftansvarig och Ove Sundahl Maskinförare
I april levererades den andra Doppstadt sikten till Jönköpings kommun Tekniska kontoret, till anläggningen Klämmestorps jord sortering. På depån färdigställer man ur schaktmassor, kompost, jord och grus, en säljbar kvalitesprodukt för olika ändamål i området.

På bild ser ni: Tore Svensson, Driftansvarig och Ove Sundahl, Maskinförare

UPP