Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Nyleverans Doppstadt AK 600 Uppsala.

AK 600I september levererades en ny höghastighetskross, Doppstadt AK 600, till Peter Jansson Åkeri AB, Uppsala. Företaget är verksamt med flistransporter och flisning huvudsakligen i Uppland, Dalarna och Stockholmsområdet.

Den nya maskinen kommer i huvudsak att arbeta med att krossa ris och returträ för framställning av bränsle till olika värmeverk i området.

 

Peter Janson Åkeri AB

Transporterna består av bränsleflis åt Sydved, Vedboden, Naturbränsle, Agrobränsle och några andra mindre flisleverantörer.

AK 600Materialet går i första hand till värmeverken i Tierp,Brista, Fors och Kvarnsveden. Materialet körsmed två självlastande flisbilar och en mobil flishugg.
Besök hemsida: http://www.peterjansson.se

UPP