Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

STEINERT® Metallavskiljare

Som uppfinnare av den excentriska virvelströmseparatorn har STEINERT® än idag den bästa tekniken på marknaden för att separera icke-järnmetaller. STEINERT® Metallavskiljare separerar icke-järn- och järnmetaller i ett enda steg. För att få den renaste säljbara återvinningsprodukten efter krossning, vill man avskilja alla metaller, så väl magnetiska som icke magnetiska. Det kan t ex vara aluminium, koppar, bly, tenn, zink eller mässing. STEINERTs Icke-järnmetallseparatorer kan därför användas var som helst där icke-järnmetaller kan återvinnas eller separeras, till exempel vid bearbetning av byggavfall, rivningsavfall, kommunalt fast avfall, förpackningsavfall, bottenaska från avfallsförbränning, elektronik-avfall, träflis, glas eller sand.

 

 

Särdrag: STEINERTS metallavskiljare separerar icke-järn- och järnmetaller i ett enda steg.

  • Över 125 års erfarenhet av att utveckla och konstruera alla typer av magnetiska separatorer.
  • Kombinerar beprövad magnetmetallseparerande teknologi med rörlighet och flexibilitet
  • Avskiljning av icke-järnmetaller (aluminium, koppar, mässing etc.)
  • Avskiljning av järnhaltiga metaller, såsom spikar och skruvar.

 

STEINERT EddyC MOVE bild FRI

STEINERT EddyC MOVE

Icke-järnmetallseparering med virvelströmsseparator. Järnavskiljning med överbandsmagnet. Integrerad kraftenhet. Kornstorlekar upp till 300 mm. Arbetsbredd 2000 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPP