Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Trumsiktar / Siktar / Sorterare / Avskiljare

När det gäller siktning och avskiljning har vi ett brett maskinprogram för att möta många slags uppgifter inom området fasta material. Här hittar vi Doppstadts klassiska trumsiktar för de flesta typer av material. Stjärnsiktar för trä och jord etc. Vindsiktar, där man effektivt frånskiljer lätta från tunga material med hjälp en kraftig luftström. Doppstadts nya Splitter-serie som, med hjälp av ett unikt skruvdäck, sorterar upp föremål utifrån storlek och form för allt från mycket små partiklar till tunga stora stycken. Vi har också STEINERTs effektiva metallavskiljare för både magnetiska och icke magnetiska metaller. 

 

trumsikt

DOPPSTADT TRUMSIKTAR – SM/SST-serien

Siktar de flesta typer av material t ex kompost, jord, barkmull, sand o grus, trä, eller avfall av skilda slag. Finns både som hjul- och bandgående (SM) samt stationära (SST).

 

MS6700 produktbild 2

ZEMMLER TRUMSIKTAR - MULTI SCREEN-serien

Trumsiktar utrustade med ett unikt dubbelsåll, som gör det möjligt att få ut tre fraktioner i ett enda moment. För byggavfall, betong, grus, asfalt, trä, kompost etc. Finns som stationära och mobila (hjul- och bandgående).

 

 

stjarnsikt start

DOPPSTADT STJÄRNSIKTAR - DST/HS/SM (mobila)

Stjärnsiktar för sortering i en finfraktion och en grovfraktion. Storlek på nyttofraktionen bestäms genom val av stjärnstorlek och rotationsvarvtalet. Finfraktionen levereras utan ”stickor” Ett utmärkt komplement till en grovkross vid krossning av trä.

STEINERT EddyC MOVE bild FRI

STEINERT® METALLAVSKILJARE

Separerar icke-järn- och järnmetaller i ett enda steg för att få en ren återvinningsprodukten vid bearbetning av byggavfall, rivningsavfall, kommunalt fast avfall, förpackningsavfall, bottenaska från avfallsförbränning, elektronik-avfall, träflis, glas eller sand.

airflex 1500 Start

DOPPSTADT VINDSIKTAR - WS

Vindsiktar för separation av lätta material från tunga tex. plast från trä, icke brännbart från brännbart osv. med hjälp av en kraftig luftström och en roterande trumma. Finns i både stationära och mobila versioner.

splitter selector start

DOPPSTADT SPLITTER

Unik separationsteknik, som inte blockeras, den sorterar föremål utifrån form och storlek. Svåra material som t ex schaktmassor där sten separeras från lera, hushållssopor, industri- och skrymmande avfall, skrot, träavfall, organiskt-, bygg- och rivningsavfall m m.

 

selma sorteringsrobot

SORTERINGSROBOT – SELMA

OP Tekniks sortingsrobot för industri och byggavfall.

 

 

UPP