Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Krossar - Doppstadt

Doppstadt har lösningar när det gäller sönderdelning av fasta material som förberedelse till efterföljande materialsortering och återvinning, för att erhålla en bestämt styckestorlek eller för volymreducering. Sortimentet av krossar består av grovkrossar (långsamtgående med en skärrotor och motstålskam båda försedda med utbytbara tänder), finkrossar (höghastighetskrossar med slagtrumma och siktroster), shredders och flishuggar för effektiv, ekonomisk framställning av träflis från stamved och grenar. Maskinerna finns i ett stort antal olika utföranden, såväl mobila som stationära med diesel och eldrift.

GROVKROSS - INVENTHOR

Doppstadt INVENTHOR är en ifrån grunden nyutvecklad kross baserad på den kända DW serien. Den möter de allra senaste krav gällande arbetsmiljö och miljövänlighet. Det är kraftfull av typen långsamtgående reverserande envals-kross.

GROVKROSS - METHOR

Doppstadt METHOR är en ifrån grunden nyutvecklad krosstyp med erfarenhet från den kända DW serien. Den möter de allra senaste krav gällande arbetsmiljö och miljövänlighet. Den är kraftfull av typen långsamtgående reverserande envals-kross.

GROVKROSS - CERON

Kraftfulla valskrossar för krossningsuppgifter som industriavfall, returträ, stubbar, trädgårdsavfall och hushållsavfall m m.

FINKROSS – AK/NZ

Höghastighetskrossar lämpade för krossning av t ex returträd (RT)-flis, pallar, rötter och toppar (GROT) och diverse brännbart avfall. Sönderdelning till rätt fraktionsstorlek utförs av en roterande slagtrumma med fritt svängande slagor och utbytbara siktroster.

FINSHREDDER – KIMO/CURO

Maskinerna sönderdelar dels lätt, rent brännbart material utan hårda föroreningar för användning exempelvis som bränsle i cementugnar, men också elektronikskrot eller andra material med en viss andel hårdare föroreningar.

UPP