Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Blandning / Kompostvändare

Doppstadts maskiner för mixning/blandning, separation av biologiskt nedbrytbart avfall för t ex biogasproduktion (biopress), samt kompostvändare finns här.

BLANDARE - DM

Blandaren användas för att blanda, mixa och homogenisera vitt skilda materialslag. såsom slam-strukturmaterial, komposterbart material, bioavfall som förberedning för pressning för att utvinna substrat ”slurry” för biogastillverkning och mycket mer.

KOMPOSTVÄNDARE - DU

Kompostvändaren användas inte bara för att vända och lufta kompostmaterial utan också för att blanda och lufta andra materialslag såsom bioavfall, kontaminerad jord etc.

UPP