Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Sortering / Siktning

När det gäller siktning och separering har vi ett brett maskinprogram för att möta många slags uppgifter inom området fasta material. Här hittar vi de klassiska trumsiktarna för de flesta typer av material. Stjärnsiktar för trä och jord etc. Vindsiktar, där man effektivt frånskiljer lätta från tunga material med hjälp en kraftig luftström. Den nya Splitter-serien som, med hjälp av ett unikt skruvdäck, sorterar upp föremål utifrån storlek och form samt de högeffektiva skaksiktarna som utformas efter kundens behov för allt från mycket små partiklar till tunga stora stycken.

TROMMEL LINE TRUMSIKT – SM/SST-serien

Siktar de flesta typer av material t ex kompost, jord, barkmull, sand o grus, trä, eller avfall av skilda slag. Finns både som hjul- och bandgående (SM) samt stationära (SST).

ZEMMLER TRUMSIKTAR - MULTI SCREEN-serien

Trumsiktar utrustade med ett unikt dubbelsåll, som gör det möjligt att få ut tre fraktioner i ett enda moment. För byggavfall, betong, grus, asfalt, trä, kompost etc. Finns som stationära och mobila (hjul- och bandgående).

STJÄRNSIKT - DST/HS/SM (mobila)

Stjärnsiktar för sortering i en finfraktion och en grovfraktion. Storlek på nyttofraktionen bestäms genom val av stjärnstorlek och rotationsvarvtalet. Finfraktionen levereras utan ”stickor” Ett utmärkt komplement till en grovkross vid krossning av trä.

VINDSIKT - WS

Vindsiktar för separation av lätta material från tunga tex. plast från trä, icke brännbart från brännbart osv. med hjälp av en kraftig luftström och en roterande trumma. Finns i både stationära och mobila versioner.

SPLITTER

Unik separationsteknik, som inte blockeras, den sorterar föremål utifrån form och storlek. Svåra material som t ex schaktmassor där sten separeras från lera, hushållssopor, industri- och skrymmande avfall, skrot, träavfall, organiskt-, bygg- och rivningsavfall m.m.

SKAKSIKTAR – SPALECK

Spalecks sortiment av skaksiktar består av stationära maskiner för materialförflyttning, fördelning och fraktionering.

SORTERINGSROBOT – SELMA

OP Tekniks sortingsrobot för industri och byggavfall.

UPP