Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Separering / Tvättning med vatten

Utrustning för separering och tvättning av material med hjälp av vatten. I vatten sjunkande material såsom (sten, glas, metaller etc.) avskiljs från flytande såsom (trä, plast etc.) Metoden lämpar sig för material som är fasta och inte löser upp sig i vatten. Exempelvis sten från trä, ej brännbart från brännbart, sten avskiljs från rotfrukter och tvättas samtidigt etc.

LAMELLSEPARATOR - LA

En lamellseparator består av en tank med snedställda plåtar som formar smala spalter. De används för att skynda på sedimenteringsprocessen då fasta partiklar skall avskiljas från vatten.

MOBIL TVÄTTMASKIN - WB RACOON

Utrustningen tvättar material som inte löser upp sig i vatten. Maskinen baseras på trumsiktarna SM 518 och 620. De är försedda med hastighetsreglerad inmatning och trumvarvtal.

VATTENSEPARATOR - HDS

Utrustningen arbetar med ett beprövat system som skapar reglerbara uppåtriktade strömningar i vattnet så att även material något tyngre än vatten såsom blött trä och plaster kan fås att flyta upp och lämna med den lätta fraktionen.

UPP