Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Återvinning

Våra återvinningsmaskiner kommer främst från vår tyska leverantör Doppstadt som är ett av världens främsta företag inom miljöteknik. Doppstadts sortiment består av maskiner för alla typer av materialbearbetning inom återvinnings- och avfallsindustrin. Maskinerna står för hög kvalitet, innovation och tillförlitlighet och högt andrahandsvärde. De är dessutom kända för att ha höga prestanda, låg energiförbrukning och maximal miljövänlighet. I maskinutbudet hittar du en imponerade bredd av mobila och stationära återvinningsmaskiner för områden som: krossning, siktning, flisning, blandning, separering, sortering m m. Doppstadts maskiner arbetar på återvinningscentraler, deponier, terminaler och i skogar i över 40 länder.

KROSSNING

Doppstadts sortimentet av krossar består av grovkrossar, finkrossar, shredders och flishuggar för effektiv sönderledning och volymreducering. Maskinerna finns i ett stort antal olika utföranden, såväl mobila som stationära.

SORTERING / SIKTNING

Här hittar du Doppstadts maskiner för sortering med två eller flera slutfraktioner. Trumsiktar, stjärnsiktar, vindsiktar, samt den unika Splitter-serien som sorterar svåra fraktioner utifrån vikt, storlek och andra fysiska egenskaper.

BLANDNING / KOMPOSTVÄNDARE

Doppstadts maskiner för mixning/blandning, separation av biologiskt nedbrytbart avfall för t ex biogasproduktion (biopress), samt kompostvändare finns här.

MATERIALBUNKER / DOSERARE

AT serien används för att bunkra upp material samt dosera med jämt flöde in i en processlinje / efterföljande maskin. Utförande och storlek kundanpassas i varje projekt.

FÖRBEHANDLING BIOGASTILLVERKNING

Biologiskt nedbrytbart material, kassationer från livsmedelsindustrin, utsorterat matavfall från hushåll och restauranger separeras från förpackningar till en slurry som lämpar sig för tillverkning av biogas.

UPP