Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

SENNEBOGEN Investerar 25 MEuro i nytt Kundservicecenter

 

SENNEBOGEN som är ett världsledande företag inom Materialhantering och Kranar, satsar stort och investerar över 25 Miljoner Euro i ett nytt kundservicecenter i södra Tyskland.

Den 10:e juli invigdes projektet för allmänheten genom att lägga den symboliska grundstenen på plats. Byggandet av det nya kundtjänstcentret inleddes i april i år och är planerad att tas i drift i maj 2021. "Projektet löper enligt tidsplan", sade aktieägarna Erich och Walter Sennebogen vid läggningen av grundstenen. Jordarbeten och grundarbeten för byggnaderna och för markförbättring pågår redan. De första fundamenten och betongpelarna vittnar redan om de framtida dimensionerna för det ultramoderna servicecentret.

SENNEBOGEN samlar serviceaktiviteter från kundservice, reservdelar och försäljning på samma ställe för att få framtida synergieffekter. Transportlänkarna erbjuder bästa möjliga tillgång för hyr- och begagnade maskiner samt internationell reservdelslogistik. Anläggningen är bekvämt beläget mellan SENNEBOGENS produktionsanläggningar i Straubing och Wackersdorf i södra Tyskland. Två kontorsbyggnader, rymliga hallar och ett ultramodern reservdelarlager byggs på en plats som täcker 87 000 m². I det helautomatiska reservdelarlagret med 30 000 artiklar finns plats för 5 300 pallar och 37 400 mindre reservdelar. I det 28 m höga stora kassettlagret kan komponenter som väger upp till 20 ton lagras och hanteras.

 

OP System är generalagent för SENNEBOGEN Materialhanterare och Teleskoplastare i Sverige, Danmark och Finland.

  

 

 

 

Nytt kundservice center

Två kontorsbyggnader, rymliga hallar och ett ultramodern reservdelarlager byggs på en plats som täcker 87 000 m².

 

Byggnation nytt kundservice center

 

Erich Walter SENNEBOGEN

Aktieägarna Erich och Walter Sennebogen (från höger) investerar över 25 MEuro i det nya kundservicecentret i södra Tyskland 

 

Fam. SENNEBOGEN placerar grundstenen

Teamwork i familjen SENNEBOGEN. Erich and Walter tillsammans med deras söner Anton, Sebastian och Alexander placerar den gröna grundstenen.

 

UPP