Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Sennebogen & Doppstadt komplett program med Eldrift

–Alla blir vinnare med fossilfri energi!

En minskning av klimatpåverkande utsläpp är avgörande för vår framtid. En del av lösningen är hybridisering och elektrifiering av arbetsmaskiner med övergång till fossilfritt.  
Men det är inte bara vår planet och dess klimat som vinner på fossilfri energi. Det finns stora pengar att spara i driftskostnader på en el-driven maskin.

Intensiteten av energin är mycket högre med el än med diesel, vilket gör att man kan spara ända upp till 50%, kanske ännu mer. Sennebogen räknar att deras eldrivna materialhanterare har en energiåtgång som endast är 32% av motoreffekten. (Exempel: motorkapacitet 90kW = energiåtgång 29kW) Servicekostnaderna blir lägre på grund av glesare serviceintervall. Man kan också räkna med en längre livslängd på en elmaskin. Avsaknad av vibrationer skonar såväl motor som hydraulik och mekanik. Sedan har vi tillgängligheten.  Man slipper stopp för olje/bränslepåfyllnad och maskinen kan praktiskt taget brukas 24/7.

Därutöver finns det vinster av det icke ekonomiska slaget: Förbättrad arbetsmiljö. Inga vibrationer, avsevärt lägre ljudnivå och inga utsläpp (perfekt inomhus).

Sennebogen har i över 25 år varit ledande när det gäller eldrivna materialhanterare. I stort sett hela deras sortiment från 17 ton till 165 ton finns med eldrift och/eller som plug-in hybrider. I den senare har man en så kallad powerpack-enhet för dieseldrift, när det finns behov av att koppla loss sig från elen för en längre förflyttning.

Doppstadts eldrivna stationära återvinningsmaskiner är kända för sin höga prestanda och låga energiförbrukning. I utbudet finns maskiner för områden som: krossning, siktning, flisning, blandning, separering, sortering m m.

821 Elhybrid SHP 0274 gubbe

 

op layout2a bild01

 

UPP