Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

OP System stöder kampen mot plast i haven

 

OP System stödjer WWFs arbete för att rädda haven.

 

Från WWFs hemsida.

Hjälp oss rädda haven Visste du att den största mångfalden av liv på jorden finns i havet? Livet på jorden började här, och haven förser oss med massor av livsviktiga resurser och mat.
WWF arbetar hårt för att skydda de marina ekosystemen och de fantastiska arter som finns i haven från hot som överfiske, nedskräpning, klimatförändringar och föroreningar. Vi jobbar globalt, bland annat med att sätta press på politiker och andra beslutsfattare.

Under hösten kommer WWF fortsätta på förra årets framgångsrika kraftsamling för att rädda haven. Allt fler har börjat få upp ögonen för konsekvenserna av våra handlingar och börjat agera – lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.

Rädda haven

Haven är i kris

 

WWF Gåvobevis 2017 Hav SWE OP System AB

 

 

UPP