Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer" om du vill ha mer information eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "Jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

Kommunala avfallsbolag slipper upphandla

Regeringen ändrar lagen så att kommuner slipper upphandla avfallshanetring och andra tjänster i bolag som kommunen själv äger.

Det var andra tongångar för ett år sedan då de skånska kommunerna Tomelilla och Simrishamn gjorde fel när de utan upphandling lät det gemensamma bolaget SYSAV ta hand om avfallshanteringen. Därefter påtalade Konkurrensverket att situationen var likadan på många andra platser i landet.
Samtidigt har EG-domstolen i flera utslag kommuit fram till att komunner kan slippa upphandling av tjänster från bolag de själva har intressen i. Nyligen vann fyra tyska kommuner som slutit avtal med Hamburgs renhållningsbolag en process mot EU-kommissionen. Domarna har lett till att kommunpolitiker och SKL, Sveriges Kommuner & Landsting, har argumenterat för att det är tillåtet i andra länder och därför borde det vara så också i Sverige.
Nu har dock regeringen hörsammat detta och föreslagit en ändring i lagen om offentlig upphandling. Innebörden blir att LOU inte behöver tillämpas när staten eller kommunen köper varor och tjänster från bolag de själva äger helt eller delvis. Förutsättningen är att kommunen har kontroll över bolaget, samt att dess verksamhet i huvudsak utförs tillsammans med den kommunala ägaren.
- Detta är ett välkommet  och logiskt beslut, säger Anders Knape, ordförande i SKL till SKTF-tidningen.
Källa: SKTF-tidningens web.

Källa: Recycling.net

UPP