Demoliering & Återvinning

Vi har ett brett sortiment av maskiner, verktyg och tillbehör för effektiv rivning, demolering och återvinning. Rubble Masters mobila kompaktkrossar och sorteringsverk för återvinning av rivningsmaterial som betong, tegel och asfalt. Sennebogens 830 demoleringsmaskin för rivningsabete. Därtill Demarec Kinshofers breda verktygssortiment, med allt från pulveriserare till multiverktyg och skrotsaxar m m.

 

tegel betong asfalt

TEGEL, BETONG & ASFALT

RubbleMasters breda sortiment av kompaktkrossar och sorteringsverk för återvinning av besvärliga rivningsmaterial som t ex betong, tegel och asfalt.

rivning demolering

RIVNING & DEMOLERING

Här hittar du Demarecs breda sortiment av stabila och kraftfulla verktyg för demolering och rivning, som t ex pulveriserare, multiverktyg och skrotsaxar. Även Sennebogens 830 demoleringsmaskin för rivning.

 

UPP