Bild: OP system logotyp
OP system ab
Ett foretag i op gruppen
Swedish English German

I november öppnade Doppstadt sin nya produktionslinje i nybyggda monteringshallen ”Josef Doppstadt Halle”, vilket ger företaget dubbelt så stor produktionsyta i fabriken i tyska Calbe.

”Den nya hallen effektiviserar tillverkningsprocessen och uppfyller högt ställda krav från en internationell marknad. Och vi kan härmed leverera mycket fler maskiner på kortare tid,” säger VD Ferdinand Doppstadt.

Öppnandet av den nya hallen har fördubblat monteringsytan till över 3500 m2. Men det är inte bara det som bidrar till kortare leveranstider, utan även att man övergår till en linjeproduktion, där varje maskin passerar genom sex produktionscykler. För att få maximal effektivitet har man valt att lägga lagret i samma hall som monteringen. Det kommer att resultera i en högre produktivitet i hela tillverkningsprocessen, vilket i sin tur innebär kortade produktionstider, lägre kostnader och högre kvalitet.

Av fabrikens 450 anställda arbetar 100 personer i två skift vid den nya produktionslinjen. Kapaciteten är dimensionerad för att öka den årliga produktionen från 450 till ca 600 maskiner.

Doppstadt logo

Doppstadt New Hall2