Miljoner till BioGas

Regeringen har i budgetpropositionen avsatt 100 miljoner kr för solenergi och biogas under 2009. Medlen kom­mer enligt uppgift från Energimyndig­heten att fördelas mellan de båda.

Läs mer i pdf-filen nedan:

Miljoner_till_BioGas.pdf Miljoner_till_BioGas.pdf (87.09 KB) 

Källa: Avfall och Miljö, http://www.avfallsverige.se 

UPP