Pressrelease: Ravo 4-serien

RAVO 4-serie CNG

En renare värld med biogas!

Fler och fler upptäcker fördelarna med biogas jämfört med fossila bränslen. Det är inte bara miljövänligt, utan även billigare och tystare.
Biogasmotorn är 70% tystare än en dieselmotor. IVECO som tillverkar motorn är världsledande inom biogas-motorer.
En annan fördel med biogasmotorer är att de startar och går lika bra i såväl extrem kyla som värme, eftersom bränslet  redan är i gasform.
De specialdesignade biogastuberna sitter dolda uppe i sopmaskinens tak och påverkar därför inte lastförmågan.
Dessutom är aktionsradien lika god som hos en diseldriven maskin.

Läs mer >>

UPP